GÜNDEM Haber Girişi: 28.03.2020 - 09:11, Güncelleme: 15.06.2021 - 12:24

Kontrolsüz giriş -çıkış yasak

 

Kontrolsüz giriş -çıkış yasak

Valilik emri yayınlandı, şehre giriş ve çıkışlar izne tabii oldu. Bu akşam saat 17.00'den
Valilik emri yayınlandı, şehre giriş ve çıkışlar izne tabii  oldu. Bu akşam saat 17.00'den itibaren yürürlüğe gircek olan Valilik emrine göre otobüslerle şehre giriş ve çıkışlar izne tabi olacak. Korona virüsle mücadele doğrultusunda alınan önlemlerin kapsamı her geçen genişliyor.  Malatya Valiliği tarafından şehre giriş ve çıkışların izne tabi tutulması ile ilgili Valilik emrinde; "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72 nci maddeleri hükümleri çerçevesinde Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28.03.2020 tarihli ve 17 nolu kararıyla, aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur. 1- Malatya İlinden diğer illere gidecek otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren Valilik (Seyahat izin Kurulu) izni ile yapılabilecektir. 2- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları ikamette kalmaları esastır. Ancak, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın şehirlerarası yolculuk yapması Valilik (Seyahat İzin Kurulu) izni ile gerçekleştirilebilecektir. 3- Malatya ile diğer iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımız, Malatya İl Merkezinde (Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri) Valinin diğer ilçelerde ise Kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecektir. 4- Seyahat İzin Kurulu Vali ya da Kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilcisi, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi, yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla otogar yönetimi tarafından görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır. 5- Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular ve otobüsün yolcu taşıma kapasitesinin 50’si oranında yolcu kabul edilebileceği hususu dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir. 6- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlıklarınca sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır. 7- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir. 8- Diğer illerden ilimize gelecekleri bildirilen yolcuların ilimiz girişlerinde emniyet/jandarma ve sağlık birimlerince kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altında  kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve buna uyulup uyulmadığı kolluk görevlilerince sürekli kontrol edilecektir. 9- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık birimlerince sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır. 10- Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergâhlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. 11- Bu tedbirler süreci boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmeti vermeleri yasaktır. 12- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Emniyet ve Jandarma birimlerince yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacaktır. 13- Otobüslerin İlimiz sınırları dahilindeki güzergahlarda mola verdikleri yerler, mola verilen yerin İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı görevlilerince sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır. 14- Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66 ncı maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanacak, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Yukarıda belirtilen tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim" Duyurusu yer aldı.
Valilik emri yayınlandı, şehre giriş ve çıkışlar izne tabii oldu. Bu akşam saat 17.00'den

Valilik emri yayınlandı, şehre giriş ve çıkışlar izne tabii  oldu. Bu akşam saat 17.00'den itibaren yürürlüğe gircek olan Valilik emrine göre otobüslerle şehre giriş ve çıkışlar izne tabi olacak. Korona virüsle mücadele doğrultusunda alınan önlemlerin kapsamı her geçen genişliyor. 
Malatya Valiliği tarafından şehre giriş ve çıkışların izne tabi tutulması ile ilgili Valilik emrinde;
"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72 nci maddeleri hükümleri çerçevesinde Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28.03.2020 tarihli ve 17 nolu kararıyla, aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.
1- Malatya İlinden diğer illere gidecek otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren Valilik (Seyahat izin Kurulu) izni ile yapılabilecektir.
2- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları ikamette kalmaları esastır. Ancak, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın şehirlerarası yolculuk yapması Valilik (Seyahat İzin Kurulu) izni ile gerçekleştirilebilecektir.
3- Malatya ile diğer iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımız, Malatya İl Merkezinde (Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri) Valinin diğer ilçelerde ise Kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecektir.
4- Seyahat İzin Kurulu Vali ya da Kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilcisi, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi, yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla otogar yönetimi tarafından görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.
5- Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular ve otobüsün yolcu taşıma kapasitesinin 50’si oranında yolcu kabul edilebileceği hususu dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.
6- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlıklarınca sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.
7- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.
8- Diğer illerden ilimize gelecekleri bildirilen yolcuların ilimiz girişlerinde emniyet/jandarma ve sağlık birimlerince kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altında  kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve buna uyulup uyulmadığı kolluk görevlilerince sürekli kontrol edilecektir.
9- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık birimlerince sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.
10- Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergâhlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.
11- Bu tedbirler süreci boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmeti vermeleri yasaktır.
12- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Emniyet ve Jandarma birimlerince yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacaktır.
13- Otobüslerin İlimiz sınırları dahilindeki güzergahlarda mola verdikleri yerler, mola verilen yerin İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı görevlilerince sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.
14- Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66 ncı maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanacak, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim" Duyurusu yer aldı.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazetemalatya.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.