Haber Girişi: 30.03.2021 - 10:49, Güncelleme: 15.06.2021 - 12:24

Yasakların yeniden düzenlenmesine

 

Yasakların yeniden düzenlenmesine

Yeni yasakların detayları açıklandı. Korona vakalarında çok riskli bölgeler arasına....
Yeni yasakların detayları açıklandı. Korona vakalarında çok riskli bölgeler arasına gire Malatya’da uygulanacak yasakların detayları belirlendi. Vali Yardımcısı Şahin Başkanlığında toplanan Kurul’un aldığı kararlarda, “hafta içi yasakların 21-05 saatleri arasında devam etmesine, hafta sonları ise Cuma Günü 21.00 ‘den başlamak üzere Pazartesi sabah 05.00’ kadar (Cumartesi-Pazar ) sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulanması da dahil olmak üzere bir çok karar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlarda;   “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29.03.2021 Pazartesi günü Vali V. Mustafa ŞAHİN başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 29.03.2021 tarih ve 5673 sayılı Genelgesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar, illerimizin içerisinde bulunduğu risk gruplarının değiştirilmiş, buna göre İlimiz Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında sayılmıştır. Buna göre 30.03.2021 tarihinden itibaren İlimiz genelinde; 1- İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesinde risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uygun olarak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2021/07 nolu kararı ile belirlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden düzenlenmesine, Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine, hafta sonlarında ise Cuma günü saat 21.00’de başlayarak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayan, Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmasına, Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/146 nolu kararında belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, 2- İlimizde yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa/koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul etmesine, ancak bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine, Yeme-içme yerlerinin 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine, 3- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2021/07 sayılı kararında belirtilen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine, 4- Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2021/07 nolu kararında belirtilen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine, Ayrıca ilimizde bu hafta sonu (34 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına, 5- Halı saha, yüzme havuzu vb. tesislere dair İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2021/07 kararında belirtilen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine, 6- İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine, 7- Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ilimiz genelinde ağırlık verilmesine, 8- İlimizde kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2021/11 nolu kararında belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine, Salgının seyrini etkileyen her türlü faktörün analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine, Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.” Duyurusu yer aldı. gazetemalatya.com-Bülten  
Yeni yasakların detayları açıklandı. Korona vakalarında çok riskli bölgeler arasına....

Yeni yasakların detayları açıklandı. Korona vakalarında çok riskli bölgeler arasına gire Malatya’da uygulanacak yasakların detayları belirlendi. Vali Yardımcısı Şahin Başkanlığında toplanan Kurul’un aldığı kararlarda, “hafta içi yasakların 21-05 saatleri arasında devam etmesine, hafta sonları ise Cuma Günü 21.00 ‘den başlamak üzere Pazartesi sabah 05.00’ kadar (Cumartesi-Pazar ) sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulanması da dahil olmak üzere bir çok karar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlarda;  

“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29.03.2021 Pazartesi günü Vali V. Mustafa ŞAHİN başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

İçişleri Bakanlığı’nın 29.03.2021 tarih ve 5673 sayılı Genelgesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar, illerimizin içerisinde bulunduğu risk gruplarının değiştirilmiş, buna göre İlimiz Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında sayılmıştır. Buna göre 30.03.2021 tarihinden itibaren İlimiz genelinde;

1- İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesinde risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uygun olarak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2021/07 nolu kararı ile belirlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden düzenlenmesine,

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine, hafta sonlarında ise Cuma günü saat 21.00’de başlayarak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayan, Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/146 nolu kararında belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

2- İlimizde yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa/koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul etmesine, ancak bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine,

Yeme-içme yerlerinin 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine,

3- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2021/07 sayılı kararında belirtilen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,

4- Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2021/07 nolu kararında belirtilen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,

Ayrıca ilimizde bu hafta sonu (34 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,

5- Halı saha, yüzme havuzu vb. tesislere dair İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2021/07 kararında belirtilen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,

6- İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,

7- Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ilimiz genelinde ağırlık verilmesine,

8- İlimizde kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2021/11 nolu kararında belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine,

Salgının seyrini etkileyen her türlü faktörün analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.” Duyurusu yer aldı.

gazetemalatya.com-Bülten

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazetemalatya.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.