Çevre Haber Girişi: 21.02.2021 - 16:04, Güncelleme: 15.06.2021 - 12:24

Maden sahası açılmamasına…

 

Maden sahası açılmamasına…

SİT alanı ilan edilen yerleşim alanında “Ruhsatlı da olsa” maden sahasının...
Haber: Yaşar KARAASLAN  Hasançelebi Küçükkale Tepesi Arkeolojik SİT alanı ilan edildi. SİT alanı ilan edilen yerleşim alanında “Ruhsatlıda olsa” maden sahasının açılmamasına karar verdi. Kurul, “1V grup işletme ruhsatı olan maden sahasının sit alanında kalan bölümünde anılan ilke kararı gereğince maden sahası açılmamasına” karar verdi. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Hekimhan Hasançelebi semtinde bulunan özel mülkiyet ile tapulama harici alanın bir kısmında yer alan Küçükkale Tepesi yerleşim alanının 3.Serecede Arkeolojik” sit alanı ilan ederek korumaya aldı. Kurul ayrıca,” sit alanında kalan yerleşim alanı için 3 yıl içerisinde koruma amaçlı imar planı” yapılmasını ve  ”“Yerleşik üzerinde kaçak kazı sonucunda oluşan çukurların bundan sonraki süreçte kaçak kazılara teşvik etmemesi için adli tahkikat tamamlandıktan sonra ilgili savcılığın görüşü alınarak İlgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde, ilgili yerel idarece kapatılması gerektiğine” kararı ile Hekimhan Belediyesine sorumluluk verdi.    4. Grup madenler arasında Endüstriyel, enerjihammaddeleri ve metalik madenleri içeren 4. Grupta; Sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100'e yakın endüstriyel hammadde; linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler yer alıyor.   29.01.2021 Tarihinde Sivas’ta toplanan ve Hasançelebi Küçükkale Tepesi Yerleşim alanı ile ilgili Kurul’un aldığı kararda; “Yapılan görüşme sonucunda Malatya İli Hekimhan İlçesi Mahallesinde sit dışında kalan tapunun 3211-3212-3213-3214-3215 nolu parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ait sit vasıflı taşınmazların bir bölümü ile tapulama harici alanın bir bölümünde tespit edilen Küçükkale Tepesi yerleşimi 2863 Sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 3. Derecede arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar eki 1.2000 ölçekli haritada işlendiği şekliyle 3. Derecede arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, Küçükkale Tepesi Yerleşimi 3.derecede arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarının Sit alanının yapılaşmaya konu olması durumunda uygulamanın taşınmazların tarım vasıflı olması nedeni ile öncelikle 5403 Sayılı toprak koruma ve arzı kullanımı kanunu doğrultusunda ilgili kurumlardan izin alınmasına, izin alınması durumunda uygulamanın alanda ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığı bulunması halinde varsa kazı başkanının  görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletip kurul kararı alındıktan sonra yapılabileceğine Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair uygulama (kanalizasyon, içme suyu-enerji nakil hattı- telefon hattı-boru hattı vs. gibi) toprak kullanımının minimum seviyede tutulacak şekilde Kurulumuzun izni ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabilmesine Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alınabileceğine, Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine Bu alanda taş-toprak-kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla- mermer, kum maden vb. ocakların açılmamasına, toprak cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 3194 Sayılı İmar Kanunu ile ilgili mevzuatlar doğrultusunda kurul kararı sonucuna göre işlem yapılabileceğine” şeklinde belirlenmesine 2863 Sayılı Kanun’un 17. Maddesi a) bendi 2.fıkrası ile (Değişik ikinci paragraf:8/8/2020 KHK -648/42 md.) … Belediyeler, Valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda 3 yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge kuruluna vermek zorundadır…” Şeklinde belirtilmiş olduğundan anılan kanun maddesi gereğince ilgili kurumca üç yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planının(KAİP) hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırmak üzere Kurulumuza sunulmasına; Küçükkale Tepesi Yerleşimi 3. Derecede arkeolojik sit alanı ile girişimli durumda olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2020 tarih ve …  sayılı yazısında belirtilen ER:3381431 sayılı 1V grup işletme ruhsat sahası ve 3170388, 3286916 nolu 2 adet ihalelik maden sahasının sit alanında kalan bölümünde anılan ilke kararı gereğince maden sahası açılmamasına Kaçak kazı olayına ilişkin suç duyurusunda bulunulması, açılacak soruşturmanın seyri sonucunda Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; Yerleşik üzerinde kaçak kazı sonucunda oluşan çukurların bundan sonraki süreçte kaçak kazılara teşvik etmemesi için adli tahkikat tamamlandıktan sonra ilgili savcılığın görüşü alınarak İlgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde, ilgili yerel idarece kapatılması gerektiğine kara verildi.”    Duyurusu yer aldı. gazetemalatya.com
SİT alanı ilan edilen yerleşim alanında “Ruhsatlı da olsa” maden sahasının...

Haber: Yaşar KARAASLAN 

Hasançelebi Küçükkale Tepesi Arkeolojik SİT alanı ilan edildi. SİT alanı ilan edilen yerleşim alanında “Ruhsatlıda olsa” maden sahasının açılmamasına karar verdi. Kurul, “1V grup işletme ruhsatı olan maden sahasının sit alanında kalan bölümünde anılan ilke kararı gereğince maden sahası açılmamasına” karar verdi. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Hekimhan Hasançelebi semtinde bulunan özel mülkiyet ile tapulama harici alanın bir kısmında yer alan Küçükkale Tepesi yerleşim alanının 3.Serecede Arkeolojik” sit alanı ilan ederek korumaya aldı. Kurul ayrıca,” sit alanında kalan yerleşim alanı için 3 yıl içerisinde koruma amaçlı imar planı” yapılmasını ve  ”“Yerleşik üzerinde kaçak kazı sonucunda oluşan çukurların bundan sonraki süreçte kaçak kazılara teşvik etmemesi için adli tahkikat tamamlandıktan sonra ilgili savcılığın görüşü alınarak İlgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde, ilgili yerel idarece kapatılması gerektiğine” kararı ile Hekimhan Belediyesine sorumluluk verdi.   

4. Grup madenler arasında

Endüstriyel, enerjihammaddeleri ve metalik madenleri içeren 4. Grupta; Sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100'e yakın endüstriyel hammadde; linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler yer alıyor.

 

29.01.2021 Tarihinde Sivas’ta toplanan ve Hasançelebi Küçükkale Tepesi Yerleşim alanı ile ilgili Kurul’un aldığı kararda;

Yapılan görüşme sonucunda Malatya İli Hekimhan İlçesi Mahallesinde sit dışında kalan tapunun 3211-3212-3213-3214-3215 nolu parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ait sit vasıflı taşınmazların bir bölümü ile tapulama harici alanın bir bölümünde tespit edilen Küçükkale Tepesi yerleşimi 2863 Sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 3. Derecede arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar eki 1.2000 ölçekli haritada işlendiği şekliyle 3. Derecede arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına,

Küçükkale Tepesi Yerleşimi 3.derecede arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarının

  • Sit alanının yapılaşmaya konu olması durumunda uygulamanın taşınmazların tarım vasıflı olması nedeni ile öncelikle 5403 Sayılı toprak koruma ve arzı kullanımı kanunu doğrultusunda ilgili kurumlardan izin alınmasına, izin alınması durumunda uygulamanın alanda ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığı bulunması halinde varsa kazı başkanının  görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletip kurul kararı alındıktan sonra yapılabileceğine
  • Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair uygulama (kanalizasyon, içme suyu-enerji nakil hattı- telefon hattı-boru hattı vs. gibi) toprak kullanımının minimum seviyede tutulacak şekilde Kurulumuzun izni ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabilmesine
  • Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alınabileceğine,
  • Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine
  • Bu alanda taş-toprak-kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla- mermer, kum maden vb. ocakların açılmamasına, toprak cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,
  • Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,
  • Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 3194 Sayılı İmar Kanunu ile ilgili mevzuatlar doğrultusunda kurul kararı sonucuna göre işlem yapılabileceğine” şeklinde belirlenmesine

2863 Sayılı Kanun’un 17. Maddesi a) bendi 2.fıkrası ile (Değişik ikinci paragraf:8/8/2020 KHK -648/42 md.) … Belediyeler, Valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda 3 yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge kuruluna vermek zorundadır…” Şeklinde belirtilmiş olduğundan anılan kanun maddesi gereğince ilgili kurumca üç yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planının(KAİP) hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırmak üzere Kurulumuza sunulmasına;

  • Küçükkale Tepesi Yerleşimi 3. Derecede arkeolojik sit alanı ile girişimli durumda olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2020 tarih ve …  sayılı yazısında belirtilen ER:3381431 sayılı 1V grup işletme ruhsat sahası ve 3170388, 3286916 nolu 2 adet ihalelik maden sahasının sit alanında kalan bölümünde anılan ilke kararı gereğince maden sahası açılmamasına
  • Kaçak kazı olayına ilişkin suç duyurusunda bulunulması, açılacak soruşturmanın seyri sonucunda Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine;
  • Yerleşik üzerinde kaçak kazı sonucunda oluşan çukurların bundan sonraki süreçte kaçak kazılara teşvik etmemesi için adli tahkikat tamamlandıktan sonra ilgili savcılığın görüşü alınarak İlgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde, ilgili yerel idarece kapatılması gerektiğine kara verildi.”   

Duyurusu yer aldı.

gazetemalatya.com

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gazetemalatya.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.