Haber Detayı
03 Aralık 2019 - Salı 18:18
 
Belediye mühürlediği binayı unuttu!
mühürlediği inşaatı unutup, ihlalli (kaçak) haliyle tamamlanan binayı uygun görerek yasalaşmasının..
GÜNDEM Haberi
Belediye mühürlediği binayı unuttu!

Ruhsata (kaçak) aykırı olduğu gerekçesiyle mühürlediği inşaatı unutup, ihlalli (kaçak) haliyle tamamlanan binayı uygun görerek yasalaşmasının önünü açması, DSİ’ye ait Şahnahan Dinlenme tesislerinin Yeşilyurt Belediyesine tahsisi, Hazineye ait parselin vatandaşa satılması ve uzlaşılması, GES kurulması için Başkan Çınar’a 7 Milyon Liralık teminat kullanması yetkisi, kuşak yoluna bağlanması için açılan yolun kor seviyesinin farklı olması gibi konuların görüşülerek karara bağlandığı Yeşilyurt Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık Ayı toplantılarına başladı. Başkanvekili Naci Şavata ve Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek kabul edildi.

Gündemin 6. Sırasında bulunan ve İmar Komisyonunca;

“Karakavak Mahallesi 4980 ada 1 nolu parsel numaralı taşınmazın malikleri, söz konusu parsele bina kütlesi eklenmesi ve plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan plan tadilatın görüşülmesi talep edilmiştir.  Talep konusu incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda;

“Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; söz konusu parselin ruhsat alabilmesi için mevcut binanın arka bahçesindeki ihlalin yıkılması şartıyla, parsel üzerine bina kütlelerinin işlendiği (a bina kütlesi- B Bodrum kat bina kütlesi) yapılaşma koşullarının mevcut imar planında olduğu gibi E= 1.75, Blok nizam 5 kat olarak yapı yaklaşma mesafelerinin ise plan paftasında olduğu gibi parselin ön bahçesinden 20 metre, komşu yan bahçe mesafesinin mevcut planda 5 metre iken parsel muvafakatnamesi ile 4.5 metreye çekilmesi, diğer yan bahçe mesafesinin mevcut planda olduğu gibi 5 metre, arka bahçe mesafesinin 5 metre iken 8 metre olarak düzenlenmesi ve mevcut durumda yan ve arka bahçesinde açığa çıkan bodrum kat, ortak kullanıma dahil edilmesi şartı ile ve plan notu eklenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanmasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir”

ifadeleriyle meclise gelen madde üzerine söz alan CHP Grup sözcüsü Günnur Tabel; “ Her yönüyle ihlalli (kaçak)bir bina. Bina mühürlenmiş, para cezası kesilmiş ama inşaat devam etmiş. Belediye bu inşaatı görmemiş mi? Belediyemiz neden denetim görevini yapmamış.  Ayrıca, bu haliyle kabul edilirse yandaki inşaatlara da emsal teşkil etmez mi? Bu tadilat talebinin reddedilmesi gerek” diyerek talebin reddedilmesini istedi.  

Tabel’in bu eleştirisine İmar Komisyonu başkanı Ahmet Şahin, Komisyon üyesi Kadircan Esen ve CHP Grup sözcüsü Tabel ile Meclis Başkanvekili Naci Şavata arasında ilginç diyaloglar gerçekleşti.

Meclis üyeleri arasında yaşanan diyalog şöyle gelişti;

 “İmar Komisyonu Başkanı Ahmet Şahin; “Bu bina yapısı nihayet tamamlanmış, çevre yolunun en işlek kısmında yer alan bir yapıyı biz belediye olarak bunu mutlaka kayıt altına almak için komisyon olarak bir karar vermek durumundayız. Biz nihayetinde bu yapının ruhsat alması için önünü açmış olsak da bu planlar tip imar yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için ilgili belediyesinden yine onaylarını ve izinlerini alması lazım. Nitekim binanın sağlıksız yapılaşıp yapılaşmadığını bilmemiz için bu prosedürlerden geçmesi lazımdı. Nitekim Malatya’da bu durumda birçok bina var yapı ruhsat süresi dolmuş veya tekrardan yapı ruhsat belgesi düzenlememiş. Bu bina bizim sadece belediyemizin arşivlerinde var. Projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığından malumatımız yok. Deprem yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Biz bu dosyaları incelemiş oluyoruz ve böylece kullandığı demir ve beton cinsini öğreniyoruz. Yoksa diğer taraftan kendi haline bırakılmış bir bina olarak böyle süre gelip gidecek. Biz bu noktada komisyon olarak gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Hatta arka bahçedeki ihlalleri önlemek için yıkım şartları çıkardık. Bu süreç zarfında fiziki durumunu inceledik. Planlı tip imar yönetmeliğine uygun hale getirip getiremeyeceği hakkında malumat sahibi olduk. Bizim buradaki amacımız dosyayı ilgili belediyeninim imar ve şehircilik müdürlüğüne teslim edip onun imara ve plana getirilmesidir.

Günnur Tabel: Bunlar çözüm değil. Bu mülkiyetin sahibi yarın yine oturma ruhsatı alamayacak. Biz belediye olarak böyle ön verirsek yarın herkes kafasına göre inşaat yapacak ve ruhsat almadan inşaatına başladıktan sonra belediye bana ruhsat versin diyecek. Bunun tek çözüm yolu imar affıydı ve belediye böyle bir sorunun altına da girmezdi.

Kadircan Esen: Ben bir önceki dönem imar komisyonunda iken bu dosya gelmişti. Net bilgiye sahibim. Biz yapı kaydından faydalanması için uyarıda bulunduk fakat inşaat tamamlanmadığı için yapı kaydından faydalanamadı. Komisyonumuzla ve büyükşehir belediyesi ile istişare sonucu arka tarafın uygun hale getirilmesi ve yangın ve deprem yönetmeliğine uyulması kaydıyla binada sıkıntı görmeyeceğiz ama tabii bunlara uyulmazsa binaya ruhsat vermeyeceğiz.

 Naci Şavata: “ Ruhsat vermiyoruz, ruhsat alması için yol açıyoruz. Bunu yaptı yaptı yapmazsa yıksın bize ne?”

Yaşanan bu diyaloglardan sonra kaçak inşaatın yasal hale getirilerek ruhsat almasının önünü açan plan tadilatı talebi AKP’li, üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Kabul edilen diğer gündem maddeleri;

Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 yılı performans programının kabul edilmesi,

Mülkiyeti DSİ’ye ait Şahnahan Mahallesindeki 8 parselin ( 183 ada 6- 19- 21 ve 22 parseller, 188 ada 102 -11 ve120 parsel ve 185 ada 1 parselin mesire alanı yapımı, bakımı ve işletilmesi ve yönetim sorumluluğunu üstlenilmesi kaydıyla Yeşilyurt Belediyesine devrinin yapılması,

Mevcut planda E=0.90 ayrık nizam 3 kat olan Gündüzbey Mahallesinde bulunan bir arsa için hazırlanan plan tadilatının plan bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle reddedilmesi,

30 metrelik kuşak yola bağlanması amacıyla açılan 15 metrelik yolun kot farkı nedeniyle bağlantı yapılamaması nedeniyle yapılan plan tadilatının otopark alanı yapılması şartıyla kabul edilmesi,

Mülkiyeti Belediyeye ait Bostanbaşı Mahallesi 253 ada 3 parselde bulunan 37 ve 38 nolu taşınmazların açık artırma yöntemiyle satılması,

Güneş Enerjisi Santralinin kurulması amacıyla İller Bankasından 7 Milyon Liralık teminat mektubunun alınması için Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesi ve

Mülkiyeti Hazineye ait olmasına rağmen sehven bir şahısa satılan Gedik Mahallesi 367 ada 9 nolu parselin mağduriyet yaşayan hak sahibi ile uzlaşarak mağduriyetinin giderilmesi için Hukuk İşleri ve Emlak İstimlak Müdürlerine yetki verilmesi maddeleri kabul edildi.

Gündemdeki bazı maddelerin ilgili komisyonlara havale edilmesi ve 2. Oturumun 5 Aralık Günü yapılmasından sonra 1. Oturum sona erdi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Belediye, mühürlediği, binayı, unuttu!, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı }); });